• Privacy Verklaring

  Je privacy is ongelofelijk belangrijk voor DigitalxViking (hierna genoemd “Digital x Viking”, “mij” of “mijn”). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Digital x Viking – Fabrieksweg 9, 3190 Boortmeerbeek – +32 496 971 972.

  Ik streef ernaar je privacy te handhaven en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die je mij verschaft door ze vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Deze Privacy Verklaring bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die verzameld worden en hoe deze gebruikt en verwerkt worden. Het bezoeken van de website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van achterlating van je persoonsgegevens of via opt-in) van de Privacy Verklaring en op die manier ook van de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verzamel, gebruik en verwerk.

  Soorten persoonsgegevens

  Digital x Viking kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • Voornaam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (vast/gsm)

  Daarnaast verzamelt Digital x Viking anonieme informatie betreffende het gebruik van de  Digital x Viking website. Dit kan onder andere gaan over informatie omtrent: browser type, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van een bezoek, … Jij kan via deze informatie niet geïdentificeerd worden, maar het laat mij wel toe om statistieken te trekken van website gebruik.

  Verzameling en verwerking persoonsgegevens

  Op een paar momenten zal ik je vragen om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om je verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met StoryMe. Hieronder vallen ook de verstrekking van gegevens in het kader van een offerte-aanvraag of de uitwisseling van business cards.

  Indien je dit niet wenst, stuur me dan een email op tiemen@digitalxviking.be of via Digital x Viking, Fabrieksweg 9, 3190 Boortmeerbeek en laat weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten. Via dezelfde weg kan je wanneer je maar wil je verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen of verzet aan tekenen tegen de verwerking ervan. Het uitschrijven op mijn nieuwsbrieven of uw communicatie voorkeuren aanpassen, kan door op de in elke Digital x Viking-mail voorziene uitschrijflink te klikken.

  Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de manier waarop Digital x Viking persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan je mij via dezelfde adressen contacteren.

  Digital x Viking treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt Digital x Viking alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Jouw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

  Gebruik en opslag persoonsgegevens

  Digital x Viking kan gebruik maken van je persoonsgegevens voor:

  • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van jouw communicatievoorkeur
  • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
  • Het aanmaken van statistische documenten
  • De opmaak van een offerte
  • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
  • Met het oog op het detecteren van profielen gelijkend op het jouwe, tenzij jij zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet

  Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Digital x Viking uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de onder de gebruiksopsomming hierboven vermelde doelen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Digital x Viking verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.

  In het uitzonderlijke geval van verlies van of inbreuk op je persoonlijke data, engageert Digital x Viking zich ertoe om dit verlies of inbreuk binnen de 72u te melden en noodzakelijke actie te ondernemen om verdere schade tegen te gaan.

  Cookies

  Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website. 

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden. 

  Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

  Functionele cookies

  De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Digital x Viking zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren en registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. al dan niet registreren voor de nieuwsbrief) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

  Cookies voor analytische doeleinden

  Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Digital x Viking wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Digital x Viking.

  Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het accepteren van deze Privacy Verklaring geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

  Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

  Gebruikte Analytics-cookies:

  • _GA
  • _GID
  • _UTMA
  • _UTMZ

  Hotjar cookies

  Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

  • _HJINCLUDEDINSAMPLE

  De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen.

  Update Privacy Verklaring

  Deze Privacy Verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden in functie van wettelijke of andere evoluties. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

  Klachten

  Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Digital x Viking uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.